Generelforsamling 2016 (Refereat)

Referat Generalforsamling Tirsdag d. 26/4 2016

Fremmødte 25 stk + bestyrelsen, Agnete er dirigent

 • 2015 referat fra Formand Thomas:
  • Arne Skyrum fortsætter med grønne områder og vinterbekæmpelse, fortsætter med samme tendens i 2016
  • Husk der er saltspredere, og salt i række 3 (dyrt med eksternt)
  • Egetræer langs kongefolden er syge, begrænset levetid, vi overvejer erstatninger før de andre dør, den overordnede grundejerforening kigger på det
  • Sikker skolevej er færdig i juni 2016 (årelang projekt)
  • Algerens skal gøres årligt, vi indhenter tilbud, og tilkobler vinduespudser (for egen regning). Facaderens.
  • Nye boliggrunde til parcelhuse fra bøgehusene og ned mod børnehaven, vi har lavet en indsigelse
  • Budgettet er reguleret
 • Budgettet fremlagt af Jesper.
  Se budget 2016 og regnskab 2015 her.
 • Ny formand: Nikolaj fra nr 27 er valgt. Ingen andre opstillere
 • Nyt bestyrelsesmedlem: Kathrine fra nr 21
 • Revisor: Skal godkende budgettet fra kasseren, Asbjørn fra nr. 69

 

Diskutioner/emner:

 1. Maling af husene diskuteret: ca 10.000 pr hus, skal kontingent stige eller hvordan får vi sparet op? Hvor ofte skal der males? Hver 13. år evt. Husene er nu 9 år. Tænk det ind i fremtidige budgetter, enighed om at alle skal males på en gang
 2. Hvem ejer vores kloaker? Aldrig blevet overdraget fra Sjælsø, kommer rotterne derfra?
 3. 2 nye parkeringspladser er foreslået, der bliver sendt et forslag ud. Og Så bliver der en ekstraordinær afstemning. Der bliver lagt lille brev som akn printes ud på hjemmesiden. Venlig henstilling til dårlig/forkert parkering.
 4. Lamperne ude på skurene skiftes af grundejerforeningen, dem ved huset skal vedligeholdes for egen regning. Strømbesparende pærer?
 5. Algebekæmpelse bliver også gjort i 2016 over sommeren
 6. Kan man konktakte punkthusene og opfordre til maling

 

Generalforsamling 2016 (Dagsorden)

Dagsorden til generalforsamling

Skanderborghus Dyrehaven 3 8660 Skanderborg
26.april 2016, kl. 19.00.

Dagsorden

 • Valg af dirigent
 • Konstatering af stemmeberettigede v/dirigent
 • Valg af stemmetællere v/dirigent
 • Bestyrelsens beretning om det forløbne år
 • Aflæggelse af regnskab
 • Beslutning om anvendelse af årets resultat
 • Fremlæggelse af budget
 • Rettidigt indkomne forslag (ingen indkomne foreslag)
 • Valg: Formand Thomas Koss og bestyrelsesmedlem Anne Guldhammer er på valg
 • Valg af revisor
 • Eventuelt

Vel mødt!

Bestyrelsen,
Grundejerforeningen Dalhusene,
Skanderborg Bakker

Bestyrelsesmøde (30/03/2016)

Referat bestyrelsesmøde 30/3 2016

Budget blev gennemgået. Budget for 2016 balancerer ikke, og derfor blev de forskellige poster gennemgået igen for at finde mulige besparelser. Det blev diskuteret om kontingent skal stige for at opnå balance i budgettet. Det er besluttet at budget 2016 vil gå i et lille minus. På generalforsamlingen ønsker bestyrelsen at høre beboernes holdning til evt. kontingent stigning eller om der er poster på budget som kan minimeres. Det er besluttet at kontingent på 3500 fastholdes i 2016

Generalforsamling afholdes 26/4 2016 kl. 19.00 hos Skanderborghus, indkaldelse printes og omdeles.

Arbejdsdagen afholdes d 30/4 2016 der indkøbes materialer til brug på arbejdsdagen. Der opfordres til tilmelding på facebook så indkøb af øl, vand og pølser kan tilpasses deltager antal. Cykler opmærkes således at gamle cykler der ikke er i brug kan fjernes på arbejdsdagen.

Nøgler til stigen som er placeret i skur ved række 2 fordeles til bestyrelsen, så der altid er muligt for beboerne at låne en nøgle hos et medlem af bestyrelsen.